Årskontrol

I forbindelse med at du får medicin vil vi gerne tilbyde dig et årligt tjek.
Årskontrol går som udgangspunkt ud på, at du i samarbejde med os får de optimale forhold for din kroniske sygdom og medicin.

Som udgangspunkt kan der kun laves kontrol på 1 kronisk sygdom af gangen, fejler du flere kroniske sygdomme vil du derfor få én tid pr. sygdom.
 

Der udføres årskontrol når du er i behandling for/med:

  • Afhængighedsskabende medicin: Hos lægen skal der laves en behandlingsplan. Receptfornyelse herefter kun ved personlig fremmøde eller videokonsultation, som foregår ved enten vores bioanalytiker eller sygeplejerske
  • Blodtryk og hjertekarsygdomme: Ved vores bioanalytiker tages først blodprøver, blodtryksmåling, urinundersøgelse og evt et hjertediagram. Du skal også måle dit blodtryk derhjemme, hvis du er behandling for forhøjet blodtryk. Den opfølgende tid er hos vores sygeplejerske, hvor du får svar på prøverne, samtale om din sygdom og evt justering af din medicin
  • Diabetes: Ved vores bioanalytiker tages blodprøver, blodtryksmåling, urinundersøgelse og evt et hjertediagram. Den opfølgende tid er hos vores sygeplejerske, hvor du får svar på prøverne, samtale om din sygdom og evt justering af medicin. Derudover aftales det hvor ofte du skal komme til mellemliggende kontrol
  • KOL: Ved vores bioanalytiker laves lungefunktionstest og der vil være spørgsmål til dine symptomer. Den opfølgende tid er hos vores sygeplejerske, hvor du får svar på prøverne, samtale om din sygdom og evt justering af medicin. Medbring gerne din medicin til den opfølgende tid
  • Astma: Ved vores bioanalytiker laves der lungefunktionstest og der vil være spørgsmål til dine symptomer. Den opfølgende tid er hos vores sygeplejerske, hvor du får svar på prøverne, samtale om din sygdom og evt justering af medicin. Medbring gerne din medicin til den opfølgende tid
  • Smerter: Hos lægen skal der være en samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin
  • P-piller/mini-piller: Hos vores bioanalytiker måles der blodtryk og spørges ind til familiehistorik omkring kontraindikationer