AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved fysisk fremmøde eller videokonsultation. Tidligere har det været muligt at forny medicinen elektronisk eller telefonisk, dette vil ikke længere være muligt. 

Vi kan derfor ikke forny stærk smertestillende (morfin, tramadol mm), beroligende, sovemedicin og ADHD medicin over hverken telefon eller elektronisk via hjemmeside/app.

For at forny din recept bedes du bestille en tid, dette kan du gøre online (via e-login eller Min Læge app) eller ved at ringe til sekretæren. Én gang om året skal du have en samtale med din læge som udelukkende handler om din afhængighedsskabende medicin. Receptfornyelse kan kun undtagelsesvis ske uden personlig konsultation efter en individuel vurdering.

Får du ADHD medicin, skal du minimum hver 6. måned møde op til en kontrol. Kommer du hver 6. måned, vil det ikke være nødvendig med personlig fremmøde for fornyelse der i mellem.

Får du stærk smertestillende -eller beroligende medicin og er en stabil behandling, skal fornyelsen altid ske ved konsultation. I enkelte tilfælde kan lægen beslutte at personligt fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse, men for eksempel hver anden eller tredje måned. Helt undtagelsesvis kan intervallet strækkes til en gang hvert halve år.

Får du benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende lægemidler, og har du fået dette gennem en årrække, sker receptfornyelse ved konsultation. Undtagelsesvis kan lægen beslutte at fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse. Behandlingen revurderes grundigt, mindst én gang årligt og evt. henvises til ’second opinion’ hos anden læge inden for samme eller andet relevant speciale.