SÆSONVACCINATION

Influenzavaccination

Tilbydes risikogrupper fra 1. oktober 2022 til 15. januar 2023 - vaccination er gratis til risikogrupper.

Risikogrupper:

 • Børn i alderen 2-6 år (vaccineres med næsespray)
 • Personer på 65 år og derover
 • Personer med udvalgte sygdomme/tilstande 
  • Kronisk lungesygdom
  • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge) 
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Kronisk lever- og nyresvigt
  • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægtig (BMI over 35)
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Sundheds -og plejepersonale
 • Gravide i 2. og 3. trimester (vaccineres frem til medio Februar)

 

Det er ikke muligt at købe en vaccine, hvis du ikke er i risikogruppen. 


 

Pneumokokvaccination

Tilbydes til risikogrupper indtil 15. januar 2023. Vaccinen beskytter dig i 6 år, dvs at hvis du tidligere er vaccineret, skal du først vaccineres igen 7 år efter vaccination - vaccination er gratis til risikogrupper.

Risikogruppe:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år senest den 15. januar 2023
 • Beboere på plejehjem, nogle plejeboligbebyggelser og nogle botilbud
 • Personer, som har en kronisk lidelse, herunder:
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
  • diabetes mellitus
  • kronisk hjertesygdom
  • kronisk lungesygdom
  • kronisk nyresygdom
  • kronisk leversygdom
 • Personer under 18 år med:
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • nefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom
 • Svejsere 

 

Covidvaccination

Tilbydes til risikogrupper fra 1. oktober 2022 - vaccination er gratis til risikogrupper.

Risikogrupper:

 • Personer på 50 år og derover
 • Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19
 • Pårørende i samme husstand som personer med svært nedsat immunforsvar

 

Ligegyldig hvilken vaccine du tidligere har fået, kan du blive vaccineret med Pfizers opdaterede vaccine her i klinikken.

Det er ikke muligt at købe en vaccine, hvis du ikke er i risikogruppen.